فرم دریافت پیشنهادات

لطفا پیشنهادات و نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمائید.
در صورت تمایل به دریافت پاسخ، اطلاعات تماس خود را به طریقی که دوست دارید پیام برایتان ارسال گردد مشخص نمائید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :  

محل اشتغال *

نوع ارتباط با دانشگاه *

جنسیت *
    
تحصیلات *
        
سن *

تاریخ مراجعه *

لطفا حوزه مورد نظر خود را انتخاب نمائید *

نام واحد مورد نظر خود را وارد نمائید *

اقدام مورد نظر *

لطفا دیدگاهتان را وارد نمائید. *

لطفا راهکار خود را جهت اصلاح امور وارد نمائید. *

در صورت نیاز به ارسال مستندات، مستند خود را ارسال فرمائید. *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >