فرم درخواست اعلام جلسه دفاع در وب سایت

دانشجویان محترمی که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند می بایست قبل از برگزاری جلسه دفاع نسبت به اعلام تاریخ جلسه در وب سایت معاونت آموزشی اقدام نمایند.
اطلاعات مربوط به جسه دفاع خود را قید نمایید.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >