نقشه سایت معاونت آموزشی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معاون آموزشمعاون آموزش
معرفی
شرح وظایف
ساختار سازماني معاونت
مديريت آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
Collapse اداره امور هیأت علمی دانشگاهاداره امور هیأت علمی دانشگاه
معرفی اداره
رئیس اداره
کارشناسان اداره
امور رفاهی
آیین‌نامه‌ها، مقررات و مصوبه‌ها
Collapse تعاونی مسکن اعضای هیأت علمیتعاونی مسکن اعضای هیأت علمی
هیأت مدیره تعاونی مسکن
پروژه مسکن عالیشهر
اطلاعات تماس
دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مركز مطالعات‌ و ‌آموزش‌ پزشكي
Collapse دبیرخانه طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکیدبیرخانه طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
معرفی
دبیر طرح تحول و نوآوری
کارشناس طرح تحول و نوآوری
کارگروه های محوله به دانشگاه
دبیران و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری
گزارش اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
سامانه میترم (سامانه واژه شناسی بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی)
ارتباط با ما
اداره آموزش مداوم
اداره خدمات آموزشی
Collapse دانشکده هادانشکده ها
پزشکی
بهداشت
پیراپزشکی
پرستاری - مامایی
دندانپزشکی
Collapse بیمارستانهای آموزشی و درمانیبیمارستانهای آموزشی و درمانی
شهدای خلیج فارس
تخصصی قلب بوشهر
شهید صادق گنجی برازجان
امام خمینی (ره) کنگان
زینبیه خورموج
امیرالمومنین (ع) گناوه
سوانح و سوختگی چرومی گناوه
بقیه الله الاعظم (عج) دیلم
امام حسین (ع) اهرم
امام هادی (ع) دیر
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
لاگ بوک الکترونیکی
سامانه ثبت نام آنلاین
صندوق رفاه دانشجویان
آلبوم تصاویر
پادکست ها
فرآیندها
Collapse فرم هافرم ها
فرم دستی
فرم دینامیک
پرسش و پاسخ آموزشی
آيين نامه ها
ارتباط با مسئولين
فرم تکریم ارباب رجوع
میز خدمت معاونت آموزشی
تماس با ما
< >