فهرست پادکست ها
    
قلیان
1 آذر 1399

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

ویدئو در خصوص قلیان


  download

    
آنتی بیوتیک ها
1 آذر 1399

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

درباره آنتی بیوتیک ها بیشتر بدانیم


  download

    
کم خونی فقر آهن
1 آذر 1399

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

کم خونی فقر آهن و راه های درمان آن


  download

    
واکسیناسیون
1 آذر 1399

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

نکاتی درباره انجام واکسیناسیون


  download

    
زردی نوزادان
1 آذر 1399

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

از زردی نوزادان چه میدانید؟


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< تیر مرداد >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >