فهرست پادکست ها
    
قلیان
24 آبان 1400

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

ویدئو در خصوص قلیان


  download

    
آنتی بیوتیک ها
24 آبان 1400

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

درباره آنتی بیوتیک ها بیشتر بدانیم


  download

    
کم خونی فقر آهن
24 آبان 1400

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

کم خونی فقر آهن و راه های درمان آن


  download

    
واکسیناسیون
24 آبان 1400

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

نکاتی درباره انجام واکسیناسیون


  download

    
زردی نوزادان
24 آبان 1400

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

از زردی نوزادان چه میدانید؟


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< شهریور مهر >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >