دانشجویانی که متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می باشند و رشته تحصیلی آنها مشمول طرح نیروی انسانی اجباری یا اختیاری می باشد، چگونه می توانند در این آزمون شرکت کنند؟


- داوطلبان رشته هاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي انساني، ميتوانند صرفاً يك بار (یا در دوران دانشجویی یا در اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل) در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند. مضافاً اینکه در صورت پذیرفته شدن در آزمون مذکور، تعهدات مربوط به طرح نيروی انسانی مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي است.
لازم بذکر است اگر این افراد طرح نيروی انسانی را شروع کرده باشند در صورت قبولی در آزمون، با دانشگاه محل انجام خدمت تسویه حساب نموده و ادامه طرح به بعد از اتمام تحصيل موکول میگردد.
تبصره : افرادي كه مشمول طرح نيروي انساني بوده و يك بار در آزمون (با شرایط مندرج در بند مذکور) شركت كرده و پذيرفته نشده اند مكلف به انجام خدمات قانوني بوده و درصورتی مجاز به شركت مجدد در این آزمون ميباشند كه پس از شروع طرح تا پایان زمان اعلام شده در دفترچه (که معمولا پایان شهریور ماه همان سال می باشد) خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بديهي است اين افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ميبايست گواهي پايان طرح را به عنوان يكي از مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
- كليه فارغ التحصيلان مشمول قانون طرح نيروي انساني كه خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را انجام داده يا از انجام اين خدمات معاف شده اند، ميتوانند با ارائه مدرك مربوطه (معافيت و يا پايان طرح) در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند.
- شرايط شركت در آزمون براي متقاضياني كه به عنوان پيام آوران بهداشت در حال انجام دوره ضرورت خود ميباشند همانند همه مشمولين خدمت وظيفه عمومي ميباشد.
- فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي به شرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تا پایان زمان اعلام شده در دفترچه (که معمولا پایان شهریور ماه همان سال می باشد) و يا معافيت از انجام آن، مجاز به شركت در آزمون مي باشند.
- فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي تحت عنوان استعدادهاي درخشان، بدون محدوديت ميتوانند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد شركت نمايند.


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >