پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان رتبه اول مقطع كارشناسي كه داراي رشته همنام در مقطع كارشناسي ارشد مي باشند چگونه است؟


اگر دانشگاه محل تحصيل دانشجو، داراي رشته همنام در مقطع ارشد باشد امتيازات فرد بر اساس جدول امتياز بندي محاسبه شده و اگر دانشجوي ديگري از همان دانشگاه ، متقاضي باشد (رتبه اول ورودي مهر/بهمن- يا رتبه اول كارشناسي پيوسته/ناپيوسته و... ) فردي كه داراي امتياز بالاتر است در اولويت پذيرش خواهد بود.معرفي افراد به صورت اينترنتي به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع بوده و در نهايت پذيرش و معرفي افراد به دانشگاه ها از طريق آن مركز خواهد بود.
اگر دانشگاه محل تحصيل دانشجو، كارشناسي ارشد آن رشته را نداشته نباشد لازم است رشته/محل مورد تقاضا به همراه امتيازات فرد بر اساس جدول امتياز بندي به صورت اينترنتي به مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام شده و در رقابت با دانشجويان ديگر كه رشته/محل مشابه انتخاب كرده باشند قرار مي گيرند كه پس از بررسي و در صورت پذيرش، از طريق آن مركز به دانشگاه ها معرفي خواهند شد.
نكته مهم: در پذيرش بدون آزمون، رتبه اول هر دانشگاه نسبت به رتبه اول ساير دانشگاه ها براي
پذيرش در مقطع ارشد همان دانشگاه در اولويت مي باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >