محاسبه معدل کل برای دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟


بدون احتساب نمره پایان‌نامه می‌باشد.

تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >