ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مقطع کاردانی به کارشناسی چگونه می باشد؟


با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ناپیوسته توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد، پذیرش دانشجویان ممتاز مقطع کاردانی براساس ضوابط و آئین نامه های آن سازمان می باشد. اطلاعات بیشتر از طریق آن سازمان قایل دریافت می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >