آیا امکان ادامه تحصیل از مقطع کارشناسی به دکترای حرفه ای میسر می باشد؟ شرایط آن چگونه است؟


پذیرش از مقطع کارشناسی به رشته پزشکی فقط در دانشگاه علوم پزشکی تهران و براساس ضوابط مربوط امکان پذیر می باشد. اطلاعات بیشتر از طریق معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل دریافت می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >