آیین نامه و فرم های ارتقاء هیئت ممیزه

1396/3/7 0:0

شیوه نامه اجرایی ارتقأ اعضای هیآت علمی

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه

روند و توضیحات تشکیل پرونده ارتقاء

فرایند و مراحل ارتقاء اعضاء

چک لیست شروط لازم جهت ارتقاء برای اعضای هیأت علمی

گزارش فعالیت های اعضای هیئت علمی

          فرم 10 آیین نامه مربوط به ارزشیابی کیفیت تدریس

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     فرم     ارتقاء     هیأت.ممیزه    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >