تکریم ارباب رجوع

1396/8/17 0:0

 

ما دانشگاهيان جهت تحقق آرمان‌هاي انساني و سازماني، خود را متعهد بلكه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته، اجري وافر براي كرامت انساني آنان قائليم و ايمان داريم كه رضاي خالق وابسته به رضايت مخلوق است و جلب رضايت الهي و عمل در چارچوب مقررات و قوانين را از وظايف شرعي و اصلي خود مي‌دانيم.
حفظ نظم و آراستگي ظاهري در چارچوب شئونات اسلامي و اداري، رعايت احترام و نزاكت، عدل و انصاف و تلاش در جهت برقراري حاكميت اخلاق اسلامي را سرلوحه خدمت خود قرار مي‌دهيم.
داشتن صداقت، صميميت، صراحت، شكيبايي و خوشرويي توام با برخورد مسئولانه نسبت به مراجعين از شاخص‌هاي رفتاري ما خواهد بود.
رازداري، خودداري از افشا اطلاعات و اسناد محرمانه، حفظ اسرار ارباب رجوع، پذيرش انتقادهاي سازنده و موثر، خودداري از مظاهر فساد اداري (نظير توصيه ، هديه غير متعارف و ...) و داشتن رفتار يكسان در برابر مراجعين را همواره به ياد خواهيم داشت.
تصميم و عملكرد منطبق با اصول اعتقادي ، مديريت مناسب زمان، وقت شناسي و نظم و ترتيب در امور، داشتن جديت ، پشتكار، دلسوزي در انجام امور محوله براي ما از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.انجام وظايف محوله بر اساس اصل مشاركت، حفظ حرمت سازمان و عدم سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و رعايت سلسله مراتب اداري به هنگام برخورد با مراجعين مورد توجه خاص ما قرار خواهد گرفت. كوشش و تلاش مستمر در جهت استقرار و تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار، ايجاد فضاي صميمي و اعتماد، پرهيز از تبعيض، شايعه‌سازي، تهمت ، غيبت و خبرچيني را وظيفه شرعي خود مي دانيم.كوشش در بكارگيري و استفاده بهينه از فن‌آوريهاي جديد جهت تهيه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف براي پاسخگويي به مراجعين، تجهيز و آماده سازي فضاي مناسب سازماني به منظور ارائه خدمات مطلوب و ارزنده‌تر به مشتريان را مورد توجه كامل قرار خواهيم داد. از آنجائيكه رسالت اصلي دانشگاه تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و گسترش فرهنگ، آموزش و پژوهش در همه ابعاد مي‌باشد، ‌از اين‌رو ارائه خدمات بهداشتي مناسب،‌ درمان صحيح و بموقع بيماران،‌  ترويج ‌فرهنگ ‌آموزش،‌  تحقيق ‌و‌ پژوهش،‌ بهسازي‌ و‌باز‌آموزي ‌نيروي ‌انساني ‌از‌ طريق ‌مشاركت ‌فعال ‌و‌ آموزش ‌مستمر ‌را‌ سر‌لوحه‌كار ‌خود قرار مي‌دهيم.

 

 

      دانلود فایل منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

کلمات کلیدی:
تکریم     ارباب     رجوع    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >