کارگرو های محوله به دانشگاه

1394/10/23 0:0

 

1- کارگروه توسعه دانش مرتبط با ایمنی و محیط زیست 

الف)برنامه عملیاتی

ب)برنامه استراتژیک

2-کارگروه توسعه دانش های زیست دریایی

 

کلمات کلیدی:
کارگروه     طرح.تحول    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >