آئین نامه ها

1396/7/16 0:0

آئین نامه استخدامی و مقررات اداری اعضا هیات علمی از اینجا دانلود کنید

آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی از اینجا دانلود نمایید.

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای مصوب کمیسیون ملی

 راهنمای نشانگرهای استانداردهای اعتبار بخشی

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

 شیوه نامه اجرایی دوره های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     آموزشی     هیأت.علمی     ارتقاء    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >