رییس اداره

1394/9/14 0:0

 

1- مشخصات فردي

نام: عبدالرسول                                                             نام خانوادگي: خسروی

شماره شناسنامه: 2422                                            محل صدور: دیر

تاريخ و محل تولد: 20/4/1351- دير                         

محل كار: دانشگاه علوم پزشكي بوشهر- دانشكده پيراپزشكي- گروه كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

پست الكترونيك: khosravi2422@gmail.com

2- تحصيلات

عنوان  (درجه)

رشته

مؤسسه/ دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك

معدل

كارشناسي

كتابداري و اطلاع‌رساني

دانشگاه شيراز

1374

11/16

كارشناسي ارشد

كتابداري و اطلاع‌رساني پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1384

29/17

دکتری

كتابداري و اطلاع‌رساني

دانشگاه فردوسی مشهد

1390

59/17


 
  3- سوابق استخدامي

عنوان

نام مؤسسه

از تاريخ

تا تاريخ

کارمند

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/9/1378

1387

هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

5/5/1385

1385

4- سوابق اجرايي

عنوان

نام مؤسسه

از تاريخ

تا تاريخ

مسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

2/9/1376

30/8/1377

مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

30/8/1378

30/6/1387

مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

5/5/1385

30/6/1387

مدیر مسول انتشارت دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1/6/1384

30/6/1387

بازرس انجمن کتابداری

(دوره سوم هيات مديره انجمن)

6/12/85

6/12/89

مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نامه شماره 1726/1/20/دپ

13/3/1391

1/7/1390

ادامه دارد

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1/10/1390

ادامه دارد

عضو کمیته وبومتریک دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1391

ادامه دارد

 

 5- سوابق آموزشي

عنوان دروس تدريس شده

نوع درس

رشته

مقطع تحصيلي

مؤسسه محل تدريس

مدت

مجموعه‌سازي

تخصصي

كتابداري

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1385

اكنون

سازماندهی رایانه‌ای

تخصصي

كتابداري

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1385

اكنون

اداره کتابخانه

تخصصي

كتابداري

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1390

اكنون

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

تخصصي

كتابداري

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1388

اكنون

مرجع‌شناسي تخصصي پزشكي

تخصصي

كتابداري

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1389

1/7/1390

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تخصصي

كتابداري

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1390

اكنون

سمینار تحقیق

تخصصي

کتابداری

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1390

اكنون

مدیریت کتابخانه

تخصصي

کتابداری

كارشناسي  ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1390

اكنون

سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی

اختیاری

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1390

اكنون

فن‌آوری اطلاعات پرستاری

اختیاری

پرستاری

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/7/1391

اكنون

پایان نامه

تخصصی

کتابداری

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1/7/1390

ادامه دارد

 

 6- سوابق پژوهشي

6-1 مقالات علمي پژوهشي (فارسي)

1.       رضايي­ شريف­آبادي، سعيد؛ خسروي، عبدالرسول؛ حاجي­ زين­العابديني، محسن. امکان­سنجي مهار مستندات موضوعي پايگاههاي اطلاعاتي پزشکي فارسي موجود بر روي وب. فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد،.

2.       خسروي، عبدالرسول . وب نامرئي. فصلنامه علوم اطلاع‌رساني. دوره 20. شماره 1و2(پاييزوزمستان 1383)

3.       خسروي، عبدالرسول، فتاحی رحمت‌الله؛ داورپناه محمدرضا. نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن. سال ششم، شماره 3 (پياپي 24)، تابستان 1388

4.       خسروي، عبدالرسول؛ فتاحی رحمت‌الله؛ تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه های استنادی وبی. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره 64، زمستان 1389

5.       خسروي، عبدالرسول؛ فتاحی رحمت‌الله؛ پریرخ، مهری ؛ دیانی، محمدحسین. تحليل بسط جستجوي كاربران در موتور كاوش گوگل بر پايه نظريه بارشناختي. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 58، شماره دوم، جلد 15، 1391

6.       خسروي، عبدالرسول؛ فتاحی رحمت‌الله؛ فتاحی رحمت‌الله؛ پریرخ، مهری ؛ دیانی، محمدحسین. بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارتهای پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از ديدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (دردست انتشار)

7.       خسروی، عبدالرسول؛ بصیریان جهرمی؛ شهره سیدحسینی؛ معتمد،نیلوفر. بررسی رابطه بین اضطراب کتابخانه‌ای و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس. مجله تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. شماره جاری (دوره: ۴۶، شماره: 2) ، 1391

8.       خسروی، عبدالرسول؛ ارسطوپور، شعله؛ احمدزاده، خدیجه. بررسی سطح سواد سلامت بیماران دیابیتی و میزان خوانایی منابع. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. شماره 63، 1392

9.       حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ خسروی، عبدالرسول، مکتبی‌فرد، لیلا. مطالعه ادغام به عنوان یکی از مصادیق اصلی مدیریت تغییر در دو کتابخانه و مرکز اطلاع‌‍رسانی تخصصی ایران. فصلنامه پژوهشنامه علم اطلاعات و نسخه‌شناسی، شماره 1 پاییز 1391.

10.   سلیمی‌فرد، خداکرم؛ خسروی، عبدالرسول؛ پاک، امید؛ پاسبان، اسماعیل؛ صفایی؛ زهرا. مدل­سازی عوامل موثر بر پذیرش فن‌آوری آر.اف.آي.دي در کتابخانه­ (نمونه موردی: کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر). مجله تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. .(در دست انتشار)

11.   خسروی، عبدالرسول, احمدزاده، خدیجه. بررسی سواد سلامت بیماران استان بوشهر. فصلنامه طب جنوب.(در دست انتشار)

12. خسروی، عبدالرسول؛ پوش، زهرا. بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های جستجوی پیشنهادی پاب‌مد و منابع بازیابی شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی. نظام ها و خدمات اطلاعات اطلاع‌رسانی. (در دست انتشار)

13.  خسروی، عبدالرسول؛ پوش، زهرا. بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های جستجوی پیشنهادی پاب‌مد و منابع بازیابی شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی. نظام ها و خدمات اطلاعات اطلاع‌رسانی. (در دست انتشار)

 

مقالات انگلیسی نمایه شده در اسکوپوس

 Sharifabadi, S.R., Khosravi, A., Zeinolabedini, M.H. A study on the feasibility of subject authority control of web-based Persian medical databases: An iranian experience.  International Journal of Information Science and Management 7 (2). pp. 1-14

Khosravi, A., Fattahi, S.R. Web-based citation databases: An analysis of the structures and algorithms for information storage and retrieval. Information Sciences and Technology 26 (2), pp. 199-222

 6-2. راهنمایی پايان‌نامه

سيدحسيني، شهره (1391). بررسي رابطه‌ي هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس بوشهر. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. دانشكده پيراپزشكي. استاد راهنما: دكتر عبدالرسول خسروي. استادان مشاور: رضا بصيريان جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد.

احمدزاده، خدیجه (1391). بررسی سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. دانشكده پيراپزشكي. استاد راهنما: دكتر عبدالرسول خسروي. استادان مشاور: دکتر شعله ارسطوپور و دكتر رحیم طهماسبی

تصدیقی، فاطمه(1393). بررسی محتوی آموزش مسایل جنسی در کتابهای دوره ابتدایی. علوم پزشكي بوشهر. دانشكده پيراپزشكي. استاد راهنما: دكتر عبدالرسول خسروي. استادان مشاور: رضا بصيريان جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد.

پوش، زهرا(1393). بررسی میزان کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارتهای پیشنهادی پاب‌مد از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. علوم پزشكي بوشهر. دانشكده پيراپزشكي. استاد راهنما: دكتر عبدالرسول خسروي. استادان مشاور: رضا بصيريان جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد.

موسوی، سیده سمیه(1394). ارزيابی کيفيت وب‌سايت‌های تغذيه و رژيم‌درمانی با توجه به معيارهای ظاهری و محتوايی. علوم پزشكي بوشهر. دانشكده پيراپزشكي. استاد راهنما: دكتر عبدالرسول خسروي. استادان مشاور: فاطمه برازجانی، رضا بصیریان جهرمی

6-3.  آثار ترجمه‌شده

گورمن، مايکل. مهار مستند در متن کنترل کتابشناختي در محيط الکترونيک. ترجمه عبدالرسول خسروي، محسن حاجي­زين­العابديني. مجله علوم و فن­آوري اطلاعات، دوره 22، شماره 4، تابستان 1386. (پذيرش براي انتشار).

كتاب چاپي يا الكترونيكي: كدام يك مورد استفاده است. ترجمه عبدالرسول خسروي، سيدمهدي حسيني. فصلنامه كتاب  .(زير چاپ):http://www.nlai.ir/publications/faslname/ApprovedArticle.asp

 هلم، ليو آسا. كنترل مستند در يك مفهوم بين المللي در محيط جديد . ترجمه عبدالرسول خسروي. مجله الكترونيكي نما، تيرماه ده

6-5. طرح‌هاي پژوهشي

خسروی، عبدالرسول. بررسي و كاربرد طرح رده بندي كتابخانه پزشكي در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر(مصوب دانشگاه علوم پزشكي 1379)

خسروی، عبدالرسول. بررسي ميزان رضايت  مراجعين  كتابخانه مركزي دانشگاه از خدمات ارائه شده(مصوب دانشگاه علوم پزشكي 1384)

خسروی، عبدالرسول. بررسي ميزان استفاده از نشريات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر اساس تحليل استنادي انتشارات اعضاء (مصوب دانشگاه علوم پزشكي 1385)

خسروی، عبدالرسول. بررسي شيوه‌هاي اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر از ابزارهاي موجود در اينترنت (مصوب دانشگاه علوم پزشكي 1383)

خسروي، عبدالرسول؛ حميدي، علي؛ دهقاني، ليلا؛ بصيريان جهرمي، رضا (1390). بررسي تولیدات علمی و تعیین جایگاه  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر طی سالهای2001-2010 در وبگاه  علم (ISI)  و اسكوپوس با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه و شناسايي عوامل موثر بر آن. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر.

 

 

6-6. كنفرانس‌هاي بين‌المللي

  • Danesh, Farshid; Mansour Mirzaee , Amir Hussein Abdulmajid , Mohsen Haji Zeinolabedini & Abdorrasol khosravi (Iran): Correlation between Scientific Output and Collaboration among LIS Scholars around the World. International Conference on Social Science & Humanity (ICSSH). Singapore (26-28 February).
  •   Khosravi, Abdol-rasoul; Haji Zeinolabedini, Mohsen.Subject Authority Control of Persian Medical Databases in Web Environment: A feasibility study. World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council. August 20-24 2006, Seoul, Korea. (Poster presentation). http://www.ifla.org/IV/ifla72/Poster-session.htm

 6-7. کتاب

خسروی، عبدالرسول. توسعه سواد سلامت. خدیجه احمدزاده، بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 1393

 

کلمات کلیدی:
دکتر.خسروی     امور.هیأت.علمی     معاونت.آموزش     رزومه    

تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >