معرفی اداره امور هیأت علمی

1395/11/14 0:0
در این بخش به معرفی، رسالت، هدف‌ها و وظایف این اداره پرداخته شده است

معرفی اداره امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر:
با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط‌های آموزشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیأت علمی محترم، اداره امور هيأت علمي که يكي از مراكز اصلي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به‌شمار مي رود از سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در راستاي خدمت‌رساني به اعضاي محترم هيأت علمي تأسيس شده است و هدف آن تسريع درانجام امور محوله و رسيدگي به امور هيأت علمي دانشگاه می‌باشد.
رسالت اداره امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر:
مأموريت مرکز مديريت عالي و يکپارچه کليه امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل‌ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه است.
برخی از مهمترین اهداف:
v ساماندهی و تسریع در انجام کليه امور مرتبط با کارگزيني اعضاي هيأت علمي و انجام فراخوان (نیاز سنجی؛ جذب؛ به کارگیری)
v برنامه‌ريزي و هماهنگي لازم جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي
v پايش و ارزيابي مستمر عملکرد اعضاي هيأت علمي و انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع و ارتقا و تغییر وضعیت اعضای هیأت علمی
v شناسايي نیازها و زمينه‌هاي بالقوه رفاهي و فرهنگي و تمهيد راه‌کار اجرايي جهت پاسخ‌گويي به نيازهای اعضاي هيأت علمي
v پي‌گيري امور فوق برنامه پيشکسوتان آموزشی و اعضاي هيأت علمي بازنشسته
v تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه اي- پزشکي در بين اساتيد
v تلاش در جهت گسترش فرهنگ خودباوري ملي در بين اعضای هیأت علمی دانشگاه
v تلاش در جهت گسترش تقوا و ارزش‌هاي اسلامي و تحقق الگوي معلمي
شرح وظايف اداره امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر:
v سازمان‌دهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي
v اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليت‌هاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
v تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخ‌گويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان
v تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت‌‎ها و تهيه گزارش‌ها و آمارهاي مورد نياز
v تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
v مكاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاه‌ها و ساير موسسات آموزش عالي
v اطلاع‌رساني در خصوص آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي
v مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاه‌هاي سراسر كشور جهت جذب رتبه و استخدام اعضاي هيات علمي
v مكاتبات مربوط به ابلاغ‌هاي اعضاي هيات علمي
v ارزیابی فعاليت‌هاي آموزشي اعضاي هيات علمي
v ارتباط با رياست دانشكده‌هاي تابعه جهت ارزیابی سالانه و گواهی کار کرد اعضاء علمی
v ارسال و جمع‌آوري فرم‌هاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
v ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي
v ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات مربوط به اعضاي هيات علمي
v بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و ارتقاء و تغيير وضع استخدامي آنان
v مكاتبات لازم با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت جذب و به‌کارگیری اعضاي هيات علمي
v جمع‌آوری و بررسی مدارک و مستندات اعضاء هیأت علمی جهت ارتقاء در زمینه‌های مختلف
v اعلام فراخوان هیأت علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع
v تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه‌اي
v پايش فعاليت‌هاي آموزشي اعضاي هيات علمي
v هماهنگي جهت تشكيل كميته‌هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
v طرح فرم‌هاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيع و ارتقاء دانشگاه
v اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه
v اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي
v مكاتبات لازم جهت نقل و انتقالات اعضاي هيات علمي به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
v مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
v بررسي مطالعاتي و نيازسنجي به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

 

کلمات کلیدی:
معرفی.اداره     رسالت.اداره     وظایف.اداره.     امور.هیأت.علمی    

تاریخ بروز رسانی:   27 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >