چارت سازمانی معاونت آموزشی


 

معاونت  آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی ، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی  دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات  لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی  و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

 

 

 


چارت سازمانی چارت سازمانی معاونت آموزشی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۷۵


برگشت>>

< >