آیین نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 17

شمارهعنوانتاریخ صدور
آموزش نرم افزار CBCT و کاربردها ی آن در دندانپزشکی 95/12/19 1395/12/7
آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1395/11/17
اطلاعیه فوری جهت کلیه دانشجویان گرامی 1395/10/22
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری 95/10/8 ساعت 12-14 1395/10/6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری 95/10/8 ساعت 16-14 1395/10/6
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری 1395/10/5
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط 95/9/30 ساعت 1395/9/24
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط 95/10/1 ساعت14-12 1395/9/24
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد پرستاری کودکان 95/9/21 1395/9/21
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد پرستاری کودکان 95/9/17 1395/9/17
سخنرانی ایران شناس برجستۀ هلندی دکتر ویلم فلور 1395/9/16
آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مهرماه 1391 1391/10/18
آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاهها 1391/2/10
1 آيين نامه استاد مشاور 1391/2/9
2 آيين نامه کميته هاي منطقه اي 1391/2/9
جداول اجرايي ارتقاء اعضاي هيات علمي 1391/2/9
آیین نامه های ارتقائ هیأت علمی 1391/1/26
 
< >