آیین نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
جلسه دفاع آقای شاکر نسب سه شنبه 27 بهمن ماه 1394، ساعت13 1394/11/25
اطلاعیه جلسه دفاع مورخ 6/11/94 رأس ساعت 12:30 1394/10/29
اطلاعیه جلسه دفاع سه شنبه مورخ 94/10/15ساعت 14-12 1394/10/15
برگزاری دوره آموزشی «ارزیابی عملکرد کارکنان» به صورت غیرحضوری از 12 الی 30 دیماه 1394/10/14
آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مهرماه 1391 1391/10/18
آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاهها 1391/2/10
1 آيين نامه استاد مشاور 1391/2/9
2 آيين نامه کميته هاي منطقه اي 1391/2/9
جداول اجرايي ارتقاء اعضاي هيات علمي 1391/2/9
آیین نامه های ارتقائ هیأت علمی 1391/1/26
 
< >