آیین نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 16

شمارهعنوانتاریخ صدور
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری 95/4/30ساعت 10-8 1395/4/29
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 95/4/27ساعت 12-14 1395/4/26
کارگاه آشنایی با قوانین و شرح وظایف ویژه اعضای هیأت علمی - 95/4/28 1395/4/23
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 95/4/30 ساعت 12-14 1395/4/21
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 95/4/30 ساعت 12-14 1395/4/21
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 95/4/28 ساعت 12-14 1395/4/21
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد پرستاری زمان : سه شنبه 95/04/22ـ ساعت 14:00- 12:00 1395/4/19
جلسه دفاع آقای شاکر نسب سه شنبه 27 بهمن ماه 1394، ساعت13 1394/11/25
اطلاعیه جلسه دفاع مورخ 6/11/94 رأس ساعت 12:30 1394/10/29
برگزاری دوره آموزشی «ارزیابی عملکرد کارکنان» به صورت غیرحضوری از 12 الی 30 دیماه 1394/10/14
آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مهرماه 1391 1391/10/18
آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاهها 1391/2/10
1 آيين نامه استاد مشاور 1391/2/9
2 آيين نامه کميته هاي منطقه اي 1391/2/9
جداول اجرايي ارتقاء اعضاي هيات علمي 1391/2/9
آیین نامه های ارتقائ هیأت علمی 1391/1/26
 
< >