معرفی

1

7 خرداد 1396
معرفی رییس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

 

7 خرداد 1396
معرفی دبیر دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

 

22 بهمن 1395
معرفی
معرفی طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

 

14 بهمن 1395
معرفی اداره امور هیأت علمی
در این بخش به معرفی، رسالت، هدف‌ها و وظایف این اداره پرداخته شده است

 
1
< >