آموزش

1

14 دی 1397
دبیر طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
دبیر تحول نوآوری

 

19 مهر 1396
فرایندها

 

16 مهر 1396
آئین نامه ها

 

12 فروردين 1396
معرفی معاون آموزش
معرفی معاون آموزش

22 بهمن 1395
معرفی
معرفی طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

 

14 آذر 1394
رییس اداره

 

5 ارديبهشت 1391
معرفی مدیریت

 

23 اسفند 1390
معرفی معاونت آموزش
معرفی معاون آموزشی

 
1
< >