آیین نامه و فرم های ارتقاء هیئت ممیزه

1396/3/7 0:0

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه

روند و توضیحات تشکیل پرونده ارتقاء

فرایند و مراحل ارتقاء اعضاء

چک لیست شروط لازم جهت ارتقاء برای اعضای هیأت علمی

گزارش فعالیت های اعضای هیئت علمی

          فرم 10 آیین نامه مربوط به ارزشیابی کیفیت تدریس


   
تعداد بازدید:   ۱۰۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >