آیین نامه و فرم های ارتقاء هیئت ممیزه

1396/3/7 0:0

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه

روند و توضیحات تشکیل پرونده ارتقاء

فرایند و مراحل ارتقاء اعضاء

چک لیست شروط لازم جهت ارتقاء برای اعضای هیأت علمی

گزارش فعالیت های اعضای هیئت علمی

          فرم 10 آیین نامه مربوط به ارزشیابی کیفیت تدریس


تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۳۴۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >