آئین نامه ها

1396/7/16 0:0

آئین نامه استخدامی و مقررات اداری اعضا هیات علمی از اینجا دانلود کنید

آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی از اینجا دانلود نمایید.

فرم ارتقاء مرتبه را از اینجا دانلود نمایید.

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای مصوب کمیسیون ملی

 راهنمای نشانگرهای استانداردهای اعتبار بخشی

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

 

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     آموزشی     هیأت.علمی     ارتقاء    
تعداد بازدید:   ۱۱۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >