فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 67

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی 1396/10/5
قابل توجه متقاضیان گواهي پايان طرح 1396/7/15
ثبت نام کارشناسی ارشد ورودی 97-96 1396/7/5
ثبت نام چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصصی 5 الی 8 شهریور 96 1396/6/4
دفاع پایان نامه آقای حسین دارابی دانشجوی دکتر پژوهش شنبه 27/3/96 ساعت11 1396/3/24
قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام آزمون استعداد درخشان سال 96 1396/2/24
سمینار طب داخلی 1395/12/15 1395/12/7
جلسه دفاع کارشناسی ارشد میکروب شناسی 1395/12/10 1395/12/7
آموزش نرم افزار CBCT و کاربردها ی آن در دندانپزشکی 95/12/19 1395/12/7
آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1395/11/17
اطلاعیه فوری جهت کلیه دانشجویان گرامی 1395/10/22
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری 95/10/8 ساعت 12-14 1395/10/6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری 95/10/8 ساعت 16-14 1395/10/6
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری 1395/10/5
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط 95/9/30 ساعت 1395/9/24
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط 95/10/1 ساعت14-12 1395/9/24
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد پرستاری کودکان 95/9/21 1395/9/21
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد پرستاری کودکان 95/9/17 1395/9/17
سخنرانی ایران شناس برجستۀ هلندی دکتر ویلم فلور 1395/9/16
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -چهارشنبه 95/08/12 ـ ساعت 14- 12:30 سالن اندیشه 1395/8/12
1234
 
< >